event1.png

Hur får vi laddinfrastrukturen på plats?

 

Power Circle bjuder in till ett digitalt event den 10 december

kl 13-16LÄS OM TRÄFFEN LÄNGST NER

Om träffen

Elektrifieringen av personbilsflottan har tagit fart ordentligt, detsamma gäller för elbussar och nu är det dags för varu- och godstransporterna! Regeringen har initierat en rad initiativ för att stötta elektrifieringen av tunga transporter, fordonstillverkarna accelererar övergången till eldrivna modeller, och nya pilot- och forskingsprojekt kring laddning startas upp. Arbete är i ännu i startgroparna och det finns många frågeställningar som behöver stötas och blötas tillsammans av branschens olika aktörer för att komma framåt.

 

Att få laddinfrastrukturen på plats är kritiskt och det är därför fokus för denna träff. Här ger vi fordonstillverkare, laddoperatörer, transportbolag, kommuner, regioner och andra involverade aktörer ett forum att diskutera frågor som "vilken typ av laddning behövs och var?", "vilka affärsmodeller växer fram och vem tar vilken roll?", och "vad behövs i form av stöd och samverkan för att få till utbyggnaden?". Träffen startar med att en rad olika aktörer ger sina perspektiv på laddning av varu- och godstransporter. På denna träff fokuserar vi på stationära laddlösningar, framöver kommer vi har seminarier rörande elvägar.

Program

13.00 Välkommen och setting the scene: Hur ser fordonsindustrin på behovet av laddinfrastruktur?
Moderator Johanna Barr (Power Circle) välkomnar följt av samtal med Jessica Alenius (vice VD och projektledare färdplansarbetet, BIL Sweden)

13.10 Tidigare erfarenheter och nya piloter - exempel på hur varu- och godstransporter kan laddas.

Henrik Dahlsson (Senior Advisor Hållbara Transporter, Scania), Peter Andersson (Business Manager eMobility, Heavy Transports, E.ON) och Tina Zeirul (Senior Director Public Policy, Chargpoint) delar sina respektive perspektiv och case kring laddning av varu- och godstransporter och diskuterar hur affären och rollerna kan komma att utvecklas.

PAUS 13.50-14.00

14.00 Tre röster om samverkan och samordning

Andreas Josefsson (projektledare inom energiförsörjning, CLOSER) berättar om hur tunga lastbilar kör och var de kan ladda. Anne Piegsa (processledare elektromobilitet, Business Region Göteborg) om Samverkan som nyckeln för omställningen till ett elektrifierat transportsystem i Göteborg. Linky Tech om hur vi utnyttjar både laddare och utrymmen i staden på bästa sätt


14.35 Trender för laddinfrastruktur – vad ser vi för möjligheter och utmaningar, idag och i framtiden?

Josephine Zetterman (Sales Engineer Future Grids, Siemens) berättar om vilka erfarenheter Siemens har när det kommer till laddinfrastruktur för tunga fordon, och vilken teknikutveckling som kommer ske framöver.
 

PAUS 14.50-15.00

15.00 Gruppdiskussioner

15.55 Avslut

Sammanfattning från träffen

Ni kan läsa om träffen på Power Circles blogpost samt se inspelningen nedan.