iStock-1097309410.jpg

Kunskap
Här publiceras faktablad och rapporter inom projektet löpande

faktablad bild.png

Faktablad Elektrifiering och laddning av tunga transporter

I det här faktabladet presenterar Power Circle en sammanställning av kunskapsläget och vägen framåt för elektrifierade tunga lastbilar och stationär laddinfrastruktur

elväg2.png

Faktablad Elvägars möjligheter

Hur kan elvägar hjälpa till att accelerera omställningen till elektrifierade transporter? I det här faktabladet presenterar Power Circle en första inblick i elvägstekniken och dess möjligheter.