iStock-1097309410.jpg

Kunskap
Här publiceras faktablad och rapporter inom projektet löpande

faktablad bild.png

Faktablad Elektrifiering och laddning av tunga transporter

I det här faktabladet presenterar Power Circle en sammanställning av kunskapsläget och vägen framåt för elektrifierade tunga lastbilar och stationär laddinfrastruktur

elväg2.png

Faktablad Elvägars möjligheter

Hur kan elvägar hjälpa till att accelerera omställningen till elektrifierade transporter? I det här faktabladet presenterar Power Circle en första inblick i elvägstekniken och dess möjligheter. 

Rapport.jpg

RAPPORT
El og brint i fremtidens vare- og lastbiler

I den här rapporten sammanställer Dansk E-mobilitet och Dansk Energi rekommendationer för en dansk strategi för omställningen av tunga vägtransporter via el och vätgas.

Scandelrapport - hemsida.jpg

Rapport Effektbehovet från elektrifierade transporter

I den här rapporten presenterar Power Circle prognoser över laddbara fordon och behovet av laddinfrastruktur samt en analys över vilket effektbehov elektrifieringen av transporter kan leda till.